Продавам плац во Радишани

  • Контактирај го огласувачот
  • Датум на објавување: 30/07/2019
    • село Радишани, Скопје, Цела Македонија, Македонија

Се продава плац во с.Радишани на кп.бр.1419/1 околу 900 м2 со целокупна инфраструктура: пат, струја, вода, канализација.
Цена по договор.
Тел 076 438 617, 071 364 232


Телефон: 071 364 232

Корисни информации

  • Објавувајте огласи со слики. Огласите што содржат слики се поатрактивни и повеќе посетувани.
  • BesplatniOglasi.mk не посредува при купопродажни трансакции (при плаќање, испорака на производите или услугите, и сл.).
  • BesplatniOglasi.mk не гарантира за квалитетот на производите и услугите што се нудат.
  • BesplatniOglasi.mk не нуди услуги од типот на "заштита на купувачот" или "проверка и сертифицирање на продавачот".

Слични огласи