Се продава плац во Волково

  • 30.00 Euro €
  • Датум на објавување: 24/10/2019
  • Датум на извршени измени: 24/10/2019
    • Волково, Скопје, Цела Македонија, Македонија

Се продава плац во Волково КП 2987 во површина од 684 m2, кој имот се наоѓа во зона со намена А - домување.
Плацот е ограден и неизграден.
До плацот има пристап со пат, со запишано право на сосопственост на пат.
Цена: 30евра m2
Контакт: 071-383-220 Јовица


Телефон: 071-383-220

Корисни информации

  • Објавувајте огласи со слики. Огласите што содржат слики се поатрактивни и повеќе посетувани.
  • BesplatniOglasi.mk не посредува при купопродажни трансакции (при плаќање, испорака на производите или услугите, и сл.).
  • BesplatniOglasi.mk не гарантира за квалитетот на производите и услугите што се нудат.
  • BesplatniOglasi.mk не нуди услуги од типот на "заштита на купувачот" или "проверка и сертифицирање на продавачот".

Слични огласи