Се продава Туш Кабина

  • 5000.00 Денари
  • Датум на објавување: 23/11/2019
    • Куманово, Куманово, Цела Македонија, Македонија

Се продава туш кабина
димензии 1,20x80 цм

Цена 5000 денари


Телефон: 072534447

Корисни информации

  • Објавувајте огласи со слики. Огласите што содржат слики се поатрактивни и повеќе посетувани.
  • BesplatniOglasi.mk не посредува при купопродажни трансакции (при плаќање, испорака на производите или услугите, и сл.).
  • BesplatniOglasi.mk не гарантира за квалитетот на производите и услугите што се нудат.
  • BesplatniOglasi.mk не нуди услуги од типот на "заштита на купувачот" или "проверка и сертифицирање на продавачот".

Слични огласи